انبار

نام واحد: انبار عمومی - تأسیسات و تجهیزات پزشکی

نام ونام خانوادگی مسئول واحد : آقاي رحيم هادي

نوع فعالیت : صدور درخواست تامين كالاها ( مصرفي و ملزومات اداري ، تجهيزات پزشكي ، فني و مهندسي ونگهداري )

تلفن داخلي : 2232

 شرح مختصر از فعالیت واحد:

مشخصات انبارها و محل استقرار آنها:

1- انبار مصرفی و ملزومات اداری  ،  تجهيزات پزشكي  ، تاسيسات و فني ومهندسي

2- انبار داروئی 

* انبارهاي شماره 1 واقع در زير زمين

* انبار شماره 2 واقع در پشت بیمارستان ساختمان شماره 4

شرح وظايف انبارداران و مسئول انبار  :

 1. صدور درخواست تامين كالاها ( مصرفي و ملزومات اداري ، تجهيزات پزشكي ، فني و مهندسي ونگهداري )

 2. كنترل سفارش براي كالاهاي پر مصرف

 3. نظارت و كنترل بر  عملكرد انبار داران

 4. صدور  رسيد و حواله انبار  براي كالاها

 5. كنترل و بررسي ميزان مصرف كالاهاي واحدها و بخش هاي درماني در طول ماه

 6. برنامه ريزي و زمانبندي براي  توزيع كالا بصورت در هر ماه

 7. توزيع كالا طبق برنامه زمانبندي شده در محل بخشها

 8. درخواست خرید کالا جهت انبارها با توجه به نقطه سفارش و فضای فیزیکی و درخواستهای بخشها

 9. تشکیل کمیته خرید هر دو هفته یک بار و تحویل کلیه درخواستها به کمیته خرید جهت تأئید مسئولین محترم

 10. تحویل درخواستها به تدارکات جهت خرید

 11. تحویل اجناس خریداری شده توسط تدارکات طبق مقررات قانونی

 12. رسید کردن کالا های خریداری شده و تحویل رسید به تدارکات

 13. چیدمان و بسته بندی اقلام خریداری شده

 14. صدور حواله جهت بخشها و تحویل کالا طبق حواله به واحدهای مختلف

 15. رایانه ای کردن تمام اسناد و مدارک انبارها

 16. بررسی اسناد و بایگانی اسناد

 17. رؤیت کالاهائی حجیم و غیر قابل انبار شدن مثل مصالح ساختمانی - تأسیساتی - آزمایشگاهی و غیره

 18. چیدمان و طبقه بندی کالا در انبارها طبق مقررات قانونی

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-10-25 7:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ