اورژانس اطفال

نام و نام خانوادگی مسئول بخش : خانم غالبی

نوع فعالیت : درمانی

تعداد اتاق : 6

تعداد پرسنل : 23

تلفن داخلي : 2292 - 2293

رئیس بخش : دکتر ناصر هنر

 

تریاژ :
زمان ورود بیمار به اورژانس ، بیماران توسط پرستار طی فرآیند
تریاژ بر اساس ESI در پنج سطح اولویت بندی می گردد و هر یک در زمان تعریف شده به مکان مورد نظر هدایت می گردد .
اسکرین :

بیماران سطح چهار و پنج توسط پزشک اسکرین ویزیت می گردد و با توجه به وضعيت بيمار و نوع بيماري اقدامات مورد نياز انجام و بيمار به واحدهاي ذيربط فرستاده مي شود .بيماراني كه احتياج به پروسيجرهاي مختلف مانند : آزمايش ، راديولوژي ، سونوگرافي و ... دارند براي انجام اين پروسيجرها به قسمت هاي مربوطه ارجاع داده مي شوند .

مختصر از فعالیت بخش :

  1. اورژانس کودکان - پذیرش کلیه بیماران اورژانسی و بستری   ( بیماران داخلی زیر 19 سال)
  2. تزریقات
  3. بخش DTU ( او - آر-اس ) و بخور درمانی
  4. بخش نوار قلب
  5. پذیرش بیماران اورژانس و بد حال بدون شرایط سنی
  6. اعزام بیماران بد حال بعد از انجام کارهای اولیه به مراکز درمانی دیگر

home_page.pngبازگشت به صفحه اصلی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-12 12:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ