مدیر خدمات پرستاری

نام و نام خانوادگی : سركار خانم طوبی کوشکی

سمت : مترون بیمارستان

 تلفن داخلي : 2301

تعداد پرسنل زیر مجموعه : 150 نفر

سابقه خدمت :17 سال

سوابق خدمتی : از سال 81-79 بخش اطفال بیمارستان شهید مطهری مرودشت، از 95-81 سرپرستار بخش داخلی بزرگسال، سوپروایزر بالینی ، سوپروایزر آموزشی ، سوپروایزر کنترل عفونت ، مسئول حاکمیت بالینی بیمارستان ، رابط تحول سلامت ، معاونت پرستاری بیمارستان ، مدیر خدمات پرستاری بیمارستان علی اصغر ، مسئول خدمات پرستاری مرکز چشم پزشکی پوستچی از 96-95 .

شرح مختصر از فعالیت واحد :

 1. مراقبت های پرستاری از بیماران بستری در بخش های چشم پزشکی ، اتاق عمل ،گوش و حلق و بینی ، اطفال ،اتفاقات اطفال ، تالاسمی و سرویس دهی به مراجعین سرپائی در قسمت درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، دندانپزشکی و هموفیلی
 2. بازديد مستمر ازواحدها درشيفتهاي مختلف
 3.  نظارت برحسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان پرستاري
 4. رسيدگي و پيگيري مشكلات كاركنان گروه پرستاري
 5. تامين نيازهاي آموزش كاركنان شامل : آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط مشي ها
 6.  تشكيل واداره جلسات اختصاصي وويژه درجهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره‌مندي از فن آوريهاي علمي حل مسئله
 7. اتخاذ تدابير لازم وارائه راهكارهاي اساسي درجهت ايجاد تقويت انگيزش دركاركنان (تشويق و تنبيه ) گروه پرستاري
 8. رهبري وهدايت واحدهاي ذيربط درجهت تحقق اهداف گروه پرستاري
 9. تصميم گيري درمورد مرخصي ها ، ماموريتها و كاركنان گروه پرستاري
 10. بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد درشيفتهاي مختلف كاري
 11.  پيشنهاد ومصاحبه باداوطلبان وانتخاب افراد صلاحيت دار ومعرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري
 12. ارائه راهكارهاي اساسي دربرنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذيربط
 13. تعيين خط مشي واتخاذ روشهاي مناسب وتعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به  اهداف مورد نظر
 14. گردآوري اطلاعات از :

  -     مركز شامل : نمودار سازماني مصوب ، هدف ،نوع فعاليت ، گزارشات ماهيانه وساليانه گزارش حسابرسي پرستاري

 15.  تعيين حدود وانتظارات وعوامل عملكردي دررده هاي مختلف شغلي باتوجه به امكانات وشرح وظايف مصوب

 16.  ارزشيابي، برنامه هاي تعيين شده مبتني برهدف مركز و گزارش عملكرد

 17. نظارت برارزشيابي مستمر عملكرد كاركنان پرستاري درطول سال

 18. بررسي آماري از برآيند خدمات پرستاري شامل حوادث ، آمارمرگ ومير و سوء مراقبت ورفتار ، عفونتهاي ثانويه و....

 19.  ارائه الگوي مناسب پرستاري بابرقراري ارتباط موثر/ عملكرد مطلوب/ حسن رفتار شغلي و...

 20. انجام برنامه ريزي وهمكاري باساير واحدهاي ذيربط درجهت ارتقاء دانش ومهارت حرفه‌اي كاركنان پرستاري  بازگشت به صفحه اصلی home_page.png

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-6 8:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ