سوپروایزرهای بالینی بیمارستان شهید آیت ا... دستغیب


خانم ها : فریبا فتوحی     (کارشناس پرستاری)                                     میترا سهامی (سوپروایزر کنترل عفونت)

معصومه خادمیان            (کارشناس پرستاری)                                     لیلا غفاری داراب (سوپروایزر آموزشی)

رضیه یوسفی نژاد          (کارشناس پرستاری)

طیبه روستا                   (کارشناس پرستاری)

مینا کاظمی میرکی        (کارشناس پرستاری)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-26 8:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ