آموزشمسئول آموزش : سركار خانم غفاري

سمت : سوپر وایزر آموزشی

 تلفن داخلي  :  2222  

تلفن مستقیم : 32275262

شرح مختصر از فعالیت های واحد :

 • تعیین اهداف آموزشی
 • تعیین نیازهای آموزشیو الویت بندی آنها (مددجو،خانواده،کادر پرستاری و مامایی)
 • تدوین برنامه آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
 • اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروهها
 • ارزیابی اثر بخشی آموزش های برگزار شده(با استفاده از چک لیست)
 • نظارت بر امر آموزش به بیمار ، خانواده و مددجو و تهیه مستندات موجود
 • مشارکت در ارزشیابی سالانه پرسنل پرستاری
 • تهیه و تدوین دستورالعمل ها و فرآیندهای مورد نیاز واحدها بر اساس آخرین بخش نامه های موجود
 • برنامه ریزی جهت آموزش عمومی کلیه کارکنان بیمارستان
 • اطلاع رسانی به کلیه کارکنان در خصوص دستورالعمل ها و آخرین بخش نامه های ارسالی آموزش و دفتر پرستاری استان
 • راند هفتگی بخش های درمانی و تکمیل چک لیست های موجود و برنامه ریزی جهت رفع نقاط نقص مشاهده شده


  home_page.png بازگشت به صفحه اصلی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-16 13:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ