دوره های در حال اجرا سال 1395
ردیف     
نام دوره                     
مدرس   
 تاریخ برگزاری                   

زمان   برگزاری                    
نوع دوره                         
1مدیریت خطر  8 الی 30/9 
2 بانک خون و کنترل کیفی  23/2/9511 الی14 
3 احیاء قلبی ریوی پایه و پیشرفته بزرگسال  23/2/958الی 13 
4 بهداشت محیط و کنترل عفونت  26/2/958الی 12 
5 احیاء قلبی ریوی پایه وپیشرفته بزرگسال  30/2/95 8الی 13 
6 کنترل کیفی تجزیه ادرار  30/2/95 11الی 14 
7 کارگاه کنترل عفونت  6/3/95 8 الی 11 
8 دوره آموزشی احیاء پایه و پیشرفته اطفال  6/3/95 8 الی 11 
9    10 الی 11 
    8 الی 30/8 
    30/8 الی 10 
    8 الی 10 

دوره های آموزشی اجرا  شده در سال 1394مرکز آموزشی ، درمانی شهید دستغیب

 
 
ردیف     
نام دوره                     
مدرس   
 تاریخ برگزاری                   

زمان   برگزاری                    
نوع دوره                         
1 دوره آموزشی مهارت های ارتباطی مؤثر (سرپوشی)            آقای سلیمانی94/11/138/30 الی 10/30 شغلی
2آشنایی با گند زداها و ضد عفونی کننده ها
خانم عظیم پور و خانم سهامی94/11/149/30 الی 10/30 شغلی
3کارگاه آموزشی نحوه کار با تجهیزات پزشکی

 آقای ارغوانی
94/11/158 الی 12 شغلی
4طرح بینش مطهرحاج آقا باغبان94/11/13
94/11/20

8 الی 10 عمومی
5دوره آموزشی تبانک خون و کنترل کیفی


خانم دکتر خواجه94/11/1511/30 الی 14 شغلی
6کارگاه آموزشی ثبت صحیح گزارش گیری پرستاری بر اساس گاید لاینخانم غفاری94/11/21 8 الی 12 شغلی
7 کارگاه پرستار وتعاملات انسانی(نحوه گفتن خبر بد)
 
 آقای دکتر آسمانی
 94/11/19
94/11/29
 8 الی 12
 شغلی


دوره های آموزشی اجرا شده سال 1393


ردیف     
نام دوره                     
مدرس   
 تاریخ برگزاری                   

زمان   برگزاری                    
نوع دوره                         
1مدیریت خطر 93/10/48 الی 30/9 
2 ایمنی بیمار 93/10/49/30 الی 30/10 
3ایمنی وسلامت شغلی (کادر اداری) 93/10/89 الی 30/10 
4ایمنی وسلامت شغلی(کادر خدمات) 93/10/99 الی 10 
5ایمنی وسلامت شغلی (کادر تاسیسات) 93/10/9 10 الی 11 
6 بهداشت محیط 93/10/11  8 الی 30/9 
7
 کنترل عفونت
  93/10/11 9/30 الی 30/10 
8
 آتش نشانی وتمرین
  93/10/13 8 الی 30/9 
9مدیریت بحران
 
  93/10/13 10 الی 11 
 

آزمون ارزشها وعقاید حقوق بیمار

 93/10/258 الی 30/8 
 مهارتهای ارتباطی 93/10/2530/8 الی 10 
  احیاء پایه 93/10/298 الی 10 
 
ردیف     
نام دوره                     
مدرس   
 تاریخ برگزاری                   

زمان   برگزاری                    
نوع دوره                         
1 آزمون اینترنتی روزی حلال و تأثیر آن بر سرنوشت انسان                 -18/11/9330/13 الی 14 عمومی
2آزمون پیشگیری و کنترل از عوامل خطر ساز بیماری های قلبی و عروقی   -19/11/938 الی 30/8 عمومی
3دوره آموزشی تأثیر نماز بر اخلاق و زندگی جلسه اول حاج آقا باغبان21/11/9310 الی 12 عمومی
4آزمون توانمدی کارکنان پرستاری-25/11/93گروه اول 8 الی 30/8 گروه دوم 9 الی 30/9 شغلی
5دوره آموزشی تأثیر نماز بر اخلاق و زندگی جلسه دوم  حاج آقا باغبان28/11/9310 الی 12 عمومی
6دوره آموزشی مشتری مداری آقای خدیوی         4/12/93 8 الی 12 عمومی
7     
8     
9     
      
      
      
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-15 8:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ