نام و نام خانوادگی : آقای فرزاد امیدی

مدرک :کارشناس کتابداری

سمت:مسئول کتابخانه

پست الکترونیک: dastlib@sums.ac.ir

omidi.farzad@gmail.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نام و نام خانوادگی : خانم پروین رئیسی

مدرک :کارشناس کتابداری

سمت:کتابدار و رابط روابط عمومی مرکز

پست الکترونیک :
dastlib2@sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-24 11:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ