معاونت آموزشی و پژوهشی

 

نام واحد معاونت آموزشی   dr_bamdad.jpg

سرپرست علمی : جناب آقای دکتر شهرام بامداد (متخصص چشم پزشکی و فوق تخصص قرنیه)

مسئول داخلی واحد : خانم آزاده رضایی فرد


سمت : کارشناس آموزش

داخلی : 2325

                    
 
 

 معاونت آمورشی و پژوهشی به عنوان یکی از ارکان اصلی بیمارستان در راستای تحقق ارتقاء دانش و ایجاد مهارتهای لازم همسو با دانشگاه علوم پزشکی در تربیت پزشکان و متخصصین مورد نیاز جامعه بر اساس ضوابط و استانداردهای آموزشی و پژوهشی و نظارت بر فعالیتهای گروه های آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء کمی و کیفی آموزشی فعالیت های چشمگیری داشته است .

وظايف معاونت آموزشي :  

1- نظارت بر روند آموزش فراگیران پزشکی در کلیه رده های تحصیلی در بیمارستان

2- برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آموزش فراگیران پزشکی و پیرا پزشکی در کلیه رده های تحصیلی در بیمارستان

3- ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء سطح علمی اساتید

4-
پيگيري شكايات واصله از بیماران در خصوص ، پزشكان و دانشجويان

5-
پيگيري و جذب منابع جهت ارتقا امكانات و تجهيزات آموزشي مانند كتابخانه و اينترنت و خوابگاهها

6- راهنمایی و همکاری با اساتید ، دانشجویان و پرسنل درمانی و پاراکلینیکی در حیطه پژوهش

7-
برنامه ريزي براي پزشكان عمومي شاغل در بيمارستان

8- نظارت بر رعایت کدهای ملی اخلاق در حیطه پژوهش های بالینی در بیمارستان

9 - استقرار سنجه های اعتبار بخشی آموزشی و پاسخگویی در ارتباط با آن به نهادهای بالادستی

  
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-30 13:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ