بهداشت حرفه ای


نام و نام خانوادگی : خانم فوزیه جواد پور

سمت : کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

نوع فعالیت : ایمنی و سلامت شغلی 

تلفن داخلی : 2310


 شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها

 

1.  تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

2. پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

3. تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

4 تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضاء و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

5. تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

6. ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

7. شناسایي شغلهاي موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زيان آور محيط كار

8. بازدید روزانه از بخش ها، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه

9. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی در زمینه:

الف) مخاطرات فیزیکی محیط کار

ب) مخاطرات شیمیایی محیط کار

ج) مخاطرات بیولوژیکی محیط کار

د) مخاطرات ارگونوميك محیط کار

ه) مخاطرات رواني – اجتماعي محیط کار و فاكتورهاي سازماني

10. نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور، بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

11. تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش نحوه استفاده از آنها به پرسنل در معرض

12. برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی

13. نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردی، متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنين نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محيط كار

14. تهيه پيش نويس دستور العمل جهت انجام معاينات پرسنل (قبل از استخدام و دوره ای) براي مشاغل موجود و تهيه جدول آزمايشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل 

15. نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

16. اعلام موارد مشكوک بيماريهای حرفه ای به مدير بيمارستان و مراکز مربوطه

17. تهیه دستورالعمل های ایمنی کار با تجهیزات، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و...

18. ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

19. همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی و سایر امور مربوطه

20. تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

الف) آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان 

ب) آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی

پ) آموزش نحوه صحیح حمل بار و بیمار

ت) آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی

ث) آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری

ج) آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش و...)

چ) آموزش رعایت الزامات بهداشتی _ ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن

ح) آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر

21. شرکت در دوره های آموزشی، بمنظور بروز رسانی اطلاعات و ارتقاء سطح آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای


home_page.png  بازگشت به صفحه اصلی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-27 8:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ