بهداشت محیط

 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم عظیم پور

سمت : مسئول بهداشت محیط

نوع فعالیت : بهداشتی ( نظارتی ) 

تلفن داخلي : 2233

شرح مختصر از فعالیت واحد :

 تعریف بهداشت محیط : کنترل عواملی از محیط که بنحوی در رفاه و سلامتی بدنی روانی واجتماعی انسان تاثیر دارند . 

تعریف بهداشت محیط بیمارستان : مجموعه فعالیتهایی است که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازی محیط آن انجام میگیرد بطوریکه عوامل بیماریزای خارجی نتوانند در این محیط گسترش و شیوع پیدا کنند .

رعایت بهداشت محیط در بیمارستان نه تنها تامین کننده رفاه جسمی و روانی است بلکه کنترل کننده کانون تمرکز عفونت های بیمارستانی خواهد بود .

شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط در بیمارستان  :  

 • شناخت و دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیطی بیمارستان
 • تجزیه و تحلیل و پژوهش در زمینه بهداشت محیط
 • انتخاب و پیشنهاد در روش های جدید کاربردی در جهت برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان

 • اجراء پیگیری و نظارت بر اعمال مفاد آئین نامه ها و شرایط استانداردها ، بخش نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده در حیطه وظایف و تأئید کارشناسی قراردادهای مرتبط

 • انجام و بازدید و نظارت بهداشتی مستمر و روزانه برابر مقررات و برحسب ضرورت از کلیه قسمت های بیمارستان

 • پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های کنترل منابع آلوده کننده هوا ، سرو صدا در داخل و اطراف بیمارستان با همکاری واحدهای ذیربط

 • نظارت و پیگیری گندزدایی در قسمت های مختلف بیمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی

 • نظارت و کنترل بهداشتی آب و سیستم تصفیه فاضلاب

 • پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمت های ذیربط

 • برنامه ریزی و نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان

 • نظارت بر مبارزه و کنترل حشرات و جوندگان و ... با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و زیست محیطی

 • نظارت برای کنترل سلامت کارکنان (اخذ کارت بهداشت و ضبط نتایج پرونده بهداشتی افراد) در قسمت های آشپزخانه ، رختشورخانه و ...

 • نظارت بر امور بهداشت محیط مراکز کار با اشعه و کنترل سلامت کارکنان پرتو پزشکی با توجه به ضوابط و مقررات

 • مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی بهداشت در زمینه بهداشت محیط بیمارستان برای کارکنان ، بیماران و مراجعین و کارآموزان

 • تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیطی به مسئولین ذیربط بیمارستان و پیگیری در جهت رفع نواقص

 • مستند سازی فعالیت ها و تنظیم گزارش و ارسال به مسئولین ذیربط

home_page.png  بازگشت به صفحه اصلی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-18 13:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ