نام واحد : مخابرات بیمارستان شهید دستغیب

تلفن داخلي :  2202 و 9

اداره مخابرات دانشگاه علوم پزشكي  


 

 

تلفن تماس مرکز تلفن

 

6 -32288064    الی    9-32289307

 

نام و مدل مرکز تلفن

 

پاناسونیک KX-TD600

 

 ظرفیت در حال استفاده مرکز تلفن

                                                                              

 

96                                                   

 

 ظرفیت قابل افزایش

 

 

 

 تعداد خطوط شهری

 

 25 خط

                تعداد و مدل دستگاه

 VOIP ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5 خط مديريت امور عمومي - تلفن خانه 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-18 13:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ