کارگزینی و امور اداری

نام و نام خانوادگی : خانم منفرد

سمت : رئيس اداره امور اداري

نوع فعالیت : انجام امور اداری بیمارستان 

تلفن داخلي :
2203

  شرح مختصر از فعالیت واحد :

این واحد دارای سه واحد داخلی دیگر به شرح زیر می باشد :                                                                   

 • دبــــیر خـانــه  : مسئولیت ثبت و بایگانی و انجام مکاتبات داخلی و خارجی را بر عهده دارد .
 • تایمـــــــکس   : مسئولیت ثبت و بایگانی ورود و خروج کارکنان و مرخصی و محاسبه کارکرد پرسنل را بر عهده دارد .
 • مسئول کارگــــــزینی  : مسئولیت پیگیری امور استخدامی و پرونده پرسنلی را بر عهده دارد .
   
  نام و نام خانوادگي : آقای برنجی

  سمت : كارگزين   
   
  تلفن داخلي :
  2264  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تايمكس                                                                                                                                          

نام و نام خانوادگي :
سمت : حضور و غياب

تلفن داخلی :2259
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دبیرخانه : آقای برنجی


تلفن داخلي : 2260

فعالیتهای این واحد به شرح زیر می باشد :   

1-نظارت بر واحد های زیر مجموعه شامل: کارگزینی، دبیرخانه، انتظامات، حضور وغیاب،اطلاعات انبارها، ایاب و ذهاب .  

2-صدور احكام ساليانه پرسنل

2-   احتساب و صدور گروههاي عادي و امتيازي پرسنل

3-   محاسبه اضافه كار نظام نوين ماهانه پرسنل

4-   محاسبه و اعلام مرخصي استحقاقي و استعلاجي و ...

5-   ارزشيابي سالانه پرسنل

6-   ارتقاء شغلي پرسنل

7-   مكاتبات اداري در خصوص ارسال مراسلات و نامه ها و ..

8-   بررسي وضعيت غيبت ، تاخير پرسنل و ...

9-   بررسي وضعيت حضور و غياب پرسنل

10-  پرينت ماهيانه توسط تايمكس

11-  انتقال و   جابجايي پرسنل طبق فرم هاي مربوطه و مكاتبه با واحد مربوطه

12-  انجام امور بازنشستگان

13-  تشكيل كميته پيشنهادات

14-  انجام طرح بندي مشاغل پرسنل

15-  ماموريت پرسنل

16-  اقدامات جهت نظر سنجي پرسنل

17-تايپ نامه هاي اداري و رسمي بيمارستان

18- تهيه فرمهاي ارزشيابي كاركنان

19-  تهيه گزارشات ورود و خروج پرسنل

20-  تهيه اطلاعيه هاي اداري

21-  دريافت و  ارسال نامه هاي اداري و رسمي بيمارستان

22-   ثبت خروج و ورود نامه هاي اداري و رسمي بيمارستان

23-رسیدگی به کلیه شکایات واصله در خصوص واحدهای ذيربط

24-پاسخ به کليه مکاتبات فوری و ارجاع به ديگر واحدها و پاسخگويی به کليه مکاتبات خارج از اداره 

25-مطالعه بخشناهه ها و دستورالعملهای واصله واجرای آنها 

26-هماهنگی با واحدهای زير مجموعه در جهت رفع اشکالات اداری و پيگيری توسط مسئولين قسمتها 

27-  پيگيری مسائل و مشکلات مسئولين قسمتها در خصوص پرسنل واحد ها 

28-نظارت مستقيم به ميزان کارکرد – پرداختها – انجام تعهدات و اجرای دستورالعملهای صادره از طريق اداره کار و مراجع ذيصلاح بعهده اداره امور اداری می باشد.


home_page.png 
بازگشت به صفحه اصلی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-13 9:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ