تدارکات

                                                                                                                                                

نام ونام خانوادگی : آقاي رفیعی

سمت : مسئول تداركات

نوع فعالیت :  مدیریت تدارکات و نظارت و خرید لوازم بیمارستان و پیگیری اسناد

داخلي :  2210

شماره تماس : 32289058


شرح مختصر از فعالیت واحد :

  خرید لوازم بیمارستانی طبق درخواست خرید و ظوابط قانونی و رسید لــوازمی که خریداری می شود به حسابداری تحویل و هر مـــاه  شرکت ها و فروشگاههای تجهیزات پزشـکی و آنان که در اولویت هستند از نظر پرداخت و لــوازمی که قیمت آنها بالاتر از قیـمتـــــــی که دانشگاه تعیین کرده است یا حداقل دو پیش فاکتـــور به اتاق بازرگانی ارجاع تا پس از مشخص شدن قیمت نهائی به شرکـت اعــلام تا نسبت به ارسـال آن به بیمارستان  اقــدام نماید ، و لــــوازم و تـجهیزات پزشــــکی که قیمت آن بالاتر از حد تعیین شده دانشــگاه یا دو پیش فاکتــــور به  اداره تجهیزات پزشـکی ارسال تا پس از تعیین قیمت نسبت به خرید آن اقدام شـود.

بعضی از لـــــوازم مثل نایـف ، لنــز و هیـــلان که توسط هیئت امنـا ارزی دانشـگـاه عـلوم پزشکی شــیراز تهیه می شـود و قبل از رسید کالا مبـلغ آن به حسـاب هئیت امنا ارزی واریز می شـود و سپس کــالای مورد نظر به انبار مرکزی دانشگاه فرستاده می شود و سپس به انبار بیمارستان تحویل داده می شود و رسید آن به هئیت امنا اعلام می گردد.

 home_page.pngبازگشت به صفحه اصلی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-18 13:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ