نام واحد معاونت آموزشی   

سرپرست علمی : جناب آقای دکتر شهرام بامداد

مسئول داخلی واحد : خانم رضایی فرد

سمت : کارشناس آموزش

شماره تلفن مستقیم : 32299228

داخلی :
2310

                    

 معاونت آمورشی و پژوهشی به عنوان یکی از ارکان اصلی بیمارستان در راستای تحقق ارتقاء دانش و ایجاد مهارتهای لازم همسو با دانشگاه علوم پزشکی در تربیت پزشکان و متخصصین مورد نیاز جامعه بر اساس ضوابط و استانداردهای آموزشی و پژوهشی و نظارت بر فعالیتهای گروه های آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء کمی و کیفی آموزشی فعالیت های چشمگیری داشته است .


وظايف معاونت آموزشي :  

1- نظارت بر روند آموزش فراگیران پزشکی در کلیه رده های تحصیلی در بیمارستان

2- برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آموزش فراگیران پزشکی و پیرا پزشکی در کلیه رده های تحصیلی در بیمارستان

3- ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء سطح علمی اساتید

4-
پيگيري شكايات واصله از بیماران در خصوص ، پزشكان و دانشجويان

5-
پيگيري و جذب منابع جهت ارتقا امكانات و تجهيزات آموزشي مانند كتابخانه و اينترنت و خوابگاهها

6- راهنمایی و همکاری با اساتید ، دانشجویان و پرسنل درمانی و پاراکلینیکی در حیطه پژوهش

7-
برنامه ريزي براي پزشكان عمومي شاغل در بيمارستان

8- نظارت بر رعایت کدهای ملی اخلاق در حیطه پژوهش های بالینی در بیمارستان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-26 12:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ