رديفنام و نام خانوادگيتخصصرتبه دانشگاهيدرجه علميCV
1ناصر هنراطفالاستاديارفوق تخصص گوارشCV
2حسین اسماعیل زادهاطفالاستاديارفوق تخصص آسم و آلرژی 
3علی امانتیاطفالاستاديارفوق تخصص عفونی 
4سید حسام نبوی زادهاطفالاستاديارفوق تخصص آسم و آلرژی 
 5محمد رضا دهقانياطفال  استاديار متخصص CV
6مژگان زحمت كشاناطفال  استاديارفوق تخصص گوارش و اندسكوپيCV
7مهران كريمياطفال  استادفوق تخصص خون و انكولوژيCV
9محمد اشكان مصلحياطفال  استاد يارمتخصصCV  
10فروغ صاکیاطفال  استاد يارفوق تخصص غدد
 
11مژگان توسلیاطفالدرمان
متخصص 
12شهره مهرانبداطفالدرمان
متخصص 
13رویا فیروزیاطفالدرمان
متخصص 
14اصغر بذرافشاناطفالدرمان
فوق تخصص خون و انكولوژي 
15عاطفه حبیبیاطفالدرمان
متخصص 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-26 11:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ