«سامانه ثبت گزارش عوارض دارويي»


 
جهت گزارش آنلاين ADR   به سامانه ثبت گزارش عوارض دارويی ، تجهيزات و ملزومات پزشك به آدرس http://adr.ttac.ir   یا   www.fda.gov.ir   مراجعه نمائید .


           
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-28 10:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ