بيمه تكميلي
فرايند استفاده از بيمه تكميلي در بيمارستان هاي طرف قرارداد:
  1. دريافت برگه دستور پزشك جهت بستري( admission) از پزشك معالج با مهر پذيرش بيمارستان
  2. مراجعه به بيمه طزف قرار داد جهت دريافت معرفي نامه حداكثر 5 روز قبل از تاريخ عمل
  3.  
  1. ارائه معرفي نامه به بيمارستان طرف قرارداد بر اساس تعهدات بیمه

مدارك مورد نياز:
  • كپي آخرين فيش حقوقي
  • برگه دستور بستري پزشك
  • كپي صفحه اول دفترچه بيمه شده اصلي و تبعي
بيمارستان هاي طرف قرارداد:

دنا ، ام.آر.آي  ، ارديبهشت ، بعثت ، علوي ، فرهمندفر ، شهر ، قلب كوثر ، شفا ،

دكتر خدادوست ، پارس ، مركز چشم پزشكي بصي
ر

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-20 12:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ