فرآیندهای بیمارستان شهید دستغیب


1.      تریاژ کردن بیماران

2.      پذیرش و بستری بیمار در اورژانس

3.      ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران بستری

4.      آموزش به بیمار در بخش های درمانی

5.      ترخیص بیمار از بخش

6.      اعزام بیماران

7.      پذیرش و بستری بیماران در بخش های جراحی

8.      اخذ رضایت آگاهانه جهت انجام عمل جراحی

9.      تزریق خون در بخش تالاسمی (هموویژولانس)

10.  آموزش به بیمار هموفیلی در بدو ورود

11.  پذیرش بیمار هموفیلی به صورت سرپایی

12.  پذیرش بیمار در درمانگاه

13.  پذیرش و جواب دهی به بیماران در آزمایشگاه روتین

14.  پذیرش بیماران سرپایی و بستری جهت انجام گرافی

15.  پذیرش بیماران سرپایی و بستری جهت انجام سونوگرافی

16.  پذیرش و نوبت دهی در دندانپزشکی

17.  نسخه پیچی در داروخانه

18.  رسیدگی به شکایات مراجعین

 home_page.pngبازگشت به صفحه اول


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-28 12:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ