نام واحد : روابط عمومی

نام و نام خانوادگی مسئول واحد : خانم پروین رئیسی

شرح‌ وظايف‌ روابط عمومي‌ :

1-  جمع آوري و گزارش نويسي كليه اخبار و رويدادهاي واحد مربوطه و ارسال آن به روابط عمومي براساس اهميت و فوريت عناوين.


2-
گرداوري و گزارش آمار و عملكرد فعاليتهاي واحدهاي تحت پوشش و ارسال آن به روابط عمومي پس از تدوين و تلخيص.


3- 
انعكاس برنامه هاي در دست اقدام واحد مربوطه به روابط عمومي قبل از انجام برنامه.


4- انجام ماموريت هاي محوله از سوي روابط عمومي در واحد مربوطه همچون اطلاع رساني برخي موضوعات مورد نظر روابط عمومي در بين كاركنان واحد مربوطه و ساير موارد مشابه.


5-
 هماهنگي قبلي با روابط عمومي و اخذ مجوز در خصوص هرگونه ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي از قبيل ارسال خبر يا اطلاعيه به مطبوعات ، خبرگزاري ها و صدا و سيما و يا برگزاري مصاحبه ها و كنفرانسهاي مطبوعاتي مشابه.


6-
 كمك در ايجاد و تسهيل ارتباط بين كاركنان به مديريت و سازمان با ساير مخاطبين.


7-
 ارائه گزارش عملكرد فعاليتهاي خويش حداقل هر سه ماه يك بار به صورت خلاصه به روابط عمومي مركزي.


8-
تلاش در جهت ارتقاي دانش و مهارتهاي روابط عمومي و شركت در دوره هاي آموزشي مربوطه. 


9-
 تشکیل جلسات با ریاست واحد اتععو تلاش در جهت تثبيت جايگاه و فعال سازي روابط عمومي واحد مربوطه


 
10- هماهنگي جهت بازديدها و سفرهاي رياست محترم دانشگاه و مسئولين روابط عمومي به واحد مربوطه و تهيه گزارش و ارسال آن


11- 
    انجام ساير ماموريتهاي محوله بر طبق دستور مقام مافوق


اخبار روابط عمومی

فرم الکترونیکی ارائه خبر به روابط عمومی 

 home_page.png بازگشت به صفحه اصلی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-8 10:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ